Geloof dien as die uitgangspunt en basis vir die norme en waardes wat in die Hoërskool Stellenberg onderskryf en uitgeleef word. Dit word gedoen met inagneming van en sensitiwiteit teenoor verskillende gelowe en kulture.

Voortvloeiend hieruit heg ons hoë waarde aan:

F I R E

Faith • Integrity • Responsibility • Excellence

Elkeen van hierdie waardes en norme vind gestalte in die beginsel wat ons vir onsself stel. Dit word weerspieël in die basiese gesindhede wat ons gedrag bepaal.

Vir Gebruikers

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Top