Kommunikasie
Kliek op betrokke titel om te besigtig/af te laai - Click on selected title to view/download
Briewe vanaf Skoolhoof
Awards Evening video links (23 March 2021)
Uitteken van leerders (26 Februarie 2021)
Dagrooster 23 Februarie 2021
WKOD Kalender 2021
Returning to school: 23 February 2021 (18 February 2021) 
 Start of 2021 (1 February 2021)
Briewe vanaf die Beheerliggaam
A new year and a new Principal (3 February 2021) 
Governing body elections 2021 (26 February 2021) 
Aankondiging van die nuwe Skoolhoof (1 Maart 2021)
Oriëntasieweek 2021
Letter to new Stellies (1 February 2021)
Gr.8 Oriëntasie dae (1 Februarie 2021)
Gr.9-12 orientation week (1 February 2021)
SRC Letters
SRC Program Gr.8: 15 - 26 February 2021

Vir Gebruikers

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Top