Hoërskool  Stellenberg
Stellenberg  High  School
Hoërskool  Stellenberg        Stellenberg  High  School

Die Christelike godsdiens, soos vervat in die Woord van God, dien as uitgangspunt en basis vir die norme en waardes wat in die Hoërskool Stellenberg gepropageer en onderskryf word. Dit word gedoen met inagneming van en met die nodige sensitiwiteit teenoor mense wat moontlik ‘n ander godsdienstige agtergrond of kultuur het.

Voortvloeiend hieruit heg ons hoë waarde aan:

F I R E

Faith • Integrity • Responsibility • Excellence

Elkeen van hierdie waardes en norme vind gestalte in die beginsel wat ons vir onsself stel. Dit word weerspieël in die basiese gesindhede wat ons gedrag bepaal.

Vir Gebruikers

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Top