HoĆ«rskool  Stellenberg
Stellenberg  High  School
Hoërskool  Stellenberg        Stellenberg  High  School

The new head leaders of Stellenberg High School for 2017 are:

Ludwig Sander, Erik Vermeulen (chair person), Carla Kotzé and Anandi de Witt

 

Kliek hier om te sien wie dien op die SR vir 2017.

The SRC for 2017

 

The SRC is a dynamic team of students who dedicate themselves to their school. We strive to motivate others and lead the school in the right direction. Through teamwork, we can make our dream work.


FIRE
FIRE are the core values of our school. Faith, Integrity, Responsibility and Excellence form part of who we are.

We have faith in God, ourselves and our fellow Stellies. When it comes to a rugby game, we believe that our fellow Stellie will kick the ball over the poles. We have integrity. We have the courage to say “no,” to face the truth and to do the right thing even when nobody is watching. With a great fire, comes great responsibility. We chose Stellenberg High School and so we all have the responsibility towards the school to keep Stellenberg’s name high. In the school we strive for excellence by trying to be better than what we were yesterday.

The SRC of 2015 aims to focus more on FIRE this year. Thus, our motto, Let the FIRE begin!


VISION AND MISSION
Die Studenteraad van Stellenberg probeer skoolgaan so lekker as moontlik maak. Om ‘n gesonde gees in die skool te handhaaf deur goeie kommunikasie, inisiatiewe en ondersteuning van verskeie aksies en aktiwiteite is van kardinale belang. In order to achieve this, we organise numerous events and fun activities during breaks and in the term.

We believe in the LEAD STELLIES motto, where one person’s positive actions will have a circle of influence in the people around. Through our FIRE values we promote a school with high standards and values. We want to create a school environment which is fuelled by FIRE.

Verder dien ons as ‘n skakel tussen die bestuur en die leerders van die skool. Ons verteenwoordig die leerders in vergaderings en besprekings en dra altyd die leerders se belange op die hart.

 

KOMITEES

Eco
‘n Eko-leefstyl raak al hoe meer deel van ons huishoudings se alledaagse leefwyse. Die Eko-komitee se doelstelling is om ook die eko-leefstyl in Hoërskool Stellenberg te vestig. Die komitee het reeds die herwinning van papier en plastiek in die skool begin implementeer. Hulle hoop om in die toekoms meer materiaal te herwin en nuwe maniere te vind hoe die skool meer omgewingsvriendelik kan wees. Die doel is dat hierdie eko-leefstyl ‘n onderrighulpmiddel vir die leerders sal wees.

Community Service
A passionate group of learners who interact with under-privileged and disadvantaged schools. Their projects enhance the lives of many children and their aim is to encourage children to improve themselves and their environment with the support of Stellenberg High School, their sponsors and the community.

Sport
The Sport Committee promotes the various sports teams in the school and keeps the school informed regarding the results and standings of the teams. The Sport Committee also organises fun sporting events to promote participation in sport.

Kultuur
Die kultuurkomitee maak seker dat alle leerders wat bereid en gewillig is, die geleentheid sal hê om raakgesien te word. Ons skep geleenthede waar leerders hulle talente in vakke en op kreatiewe maniere in die skool kan voorstel.

Communication
A group that facilitates effective communication between the learners and staff. The Communication Committee ensures that everyone in the school community knows what is happening in the school and what events are taking place . The committee is currently promoting Stellenberg’s social media network accounts and marketing events.

Lead Stellies
LEADStellies is an initiative similar to LEADSA. Its focus is to do the simple, small things right, in order to accomplish a big change.

Dit skenk meer aandag aan die positiewe en om saam ‘n positiewe verskil te maak. Die hoofleiers van 2015 implementeer dit deur klem te lê op die volgende fokuspunte:

 1. Ek sal alle rommel weggooi.
 2. I will be punctual for all my classes.
 3. Ek sal nie terugpraat met onderwysers nie.
 4. My appearance and my school uniform will be neat at all times.
 5. I will take a stand against bullying.
 6. Ek sal nie skooleiendom bekrap nie.

This committee organised a litter march to raise awareness regarding littering. During break, teams of learners marched through the school picking up litter.

SR-funksies
Die SR is verantwoordelik vir die volgende funksies by die skool:

   • ♦  Food Festival
   • ♦  Colour Festival
   • ♦  Band Festival
   • ♦  Juniorbal
   • ♦  SR-week

Hierdie groep dien as die kommunikasiekanaal tussen die leerders, die leerderraad en die personeel. Hulle is ook verantwoordelik vir die bemarking van die Studenteraad se projekte en sekere ander projekte. Omdat hulle op hoogte bly van die nuutste tendense en sosiale media, hou dit die skool en gemeenskap ingelig oor die aktiwiteite wat by die skool plaasvind.

Vir Gebruikers

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Top